Післядипломна освіта

Одеська міжнародна академія відповідно до Закону України  «Про вищу освіту» організовує і забезпечує підвищення кваліфікації у будь-яких формах і видах. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Крім того, форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Основними видами підвищення кваліфікації є навчання за програмою підвищення кваліфікації (у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), а також стажування. Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовано «навчання за програмою підвищення кваліфікації».

Основним напрямом підвищення кваліфікації в ОМА є формування, розвиток професійних, цифрових, комунікаційних та управлінських компетентностей з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина».


При успішному завершенні кваліфікаційних курсів і програм, які відповідають кваліфікаційним вимогам за ліцензованими напрямками, учасники отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.

64468c07f1bd9419610962-1024x1024
Кошик для покупок