Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Найменування освітнього (практичного) компонента, який закріплено за педагогічним, науково-педагогічним, науковим та іншим працівникомПрізвище, ім’я, по батькові педагогічного, науково-педагогічного, наукового, іншого працівникаНайменування посади (для осіб, що працюють за сумісництвом, – місце основної роботи, найменування посади)Освітня кваліфікація (найменування закладу, який закінчив педагогічний, науково-педагогічний, науковий, інший працівник, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)Освітня кваліфікація (науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації (серія, номер, дата, ким виданий диплом), вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно (серія, номер, дата, ким виданий атестат)Професійна кваліфікація (відомості про практичний досвід професійної та/або управлінської роботи, що безпосередньо стосується змісту освітнього (практичного) компонента, із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді)
Ветеринарна медицина
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Організація ветеринарної справи;


Патологія продуктивних тварин;Патологія непродуктивних тварин;Ветеринарна офтальмологія;Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технологій та стандартизації;

Ветеринарна фармакологія.
Клюцук Марина РусланівнаДоцент кафедри ветеринарної медицини Одеської міжнародної академіїПодільський державний аграрно-технічний університет, 2006 рік,спеціальність – «Ветеринарна медицина»,кваліфікація – «Магістр ветеринарної медицини».Сертифікат про рівень володіння іноземною (англійською) мовою на рівні В2.
Кандидат

ветеринарних наук.Шифр – 03.00.13.Спеціальність – Фізіологія людини і тварин.Тема дисертації: «Науково-експериментальне обґрунтування регуляції рухової активності свиней на дорощенні».Диплом кандидата наук

ДК №055924 від 26.02.2020р.,

Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Ветеринарний лікар дільниці ветеринарної медицини с. Грузевиця, Хмельницької області 2006-2009 рр.Асистент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології ПДАТУ 2016-2019 рр.
Епізоотологія та інфекційні хвороби, мікробіологія та вірусологія;Паразитологія та інфекційні хвороби, мікробіологія та вірусологія;Сучасні методи біохімічних досліджень у ветеринарній медицині;Ветеринарна мікробіологія;Сучасне розуміння значення імунної системи в гомеостазі організму тварин;Ветеринарна токсикологія.
Приступа Тетяна ІванівнаРектор

Одеської міжнародної академії, доцент кафедри ветеринарної медицини Одеської міжнародної академії
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2008 рік,спеціальність – «Ветеринарна медицина»,кваліфікація – «Магістр ветеринарної медицини».
Кандидат ветеринарних наук.Шифр – 03.00.13.Спеціальність – Фізіологія людини і тварин.Тема дисертації: «Регуляція рухової активності, кровотворення та обміну ліпідів у поросят сполуками Феруму».Диплом кандидата наук

ДК №038571 від 29.09.2016р.,

Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Ветеринарний лікар ВК «Іскра» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 2010-2015 р.

Асистент кафедри фізіології, біохімії та морфології ПДАТУ 2015-2016 рр.

Асистент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології ПДАТУ 2016-2021 рр.
Штучне осіменіння, як захист профілактики інфекційних та інвазійних захворювань тварин. Найбільш поширені хвороби вагітних тварин;Ветеринарна ортопедія;Патологія пологів та післяродового періоду. Хвороби новонароджених тварин. Хвороби молочної залози;Оперативне втручання дрібних тварин;Патологічна анатомія, розтин та судова експертиза;Класифікація форм неплідності самок різних видів сільськогосподарських тварин. Хвороби молочної залози.
Чухно Віталій Сергійович

Доцент кафедри ветеринарної медицини Одеської міжнародної академії

Подільська державна аграрно-технічна академія, 2002 рік,спеціальність – «Ветеринарна медицина»,кваліфікація – «Лікар ветеринарної медицини».
Кандидат

ветеринарних наук.Шифр – 16.00.05.Спеціальність – Ветеринарна хірургіяТема дисертації: «Раціональні методи лікування собак з частковими втратами зубів та порушеннями прикусу»Диплом кандидата наук

ДК №043194 від 08.11.2007р.,

Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України.Доцент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії.Атестат доцента

12ДЦ №032387 від 26.09.2012р.,

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
Асистент кафедри акушерства та хірургії ПДАТУ 2007-2010 рр.

Доцент кафедри акушерства та хірургії ПДАТУ 2010-2019 рр.

Головний ветеринарний лікар ветеринарної клініки «ВІТАВЕТ» 2016-2021 рр.
Особи, які працюють за сумісництвом
Українська мова як іноземнаХанецька Антоніна ОлегівнаСтарший викладач кафедри української та іноземних мов Одеського державного аграрного університету

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2020 рік,спеціальність – «Філологія»,кваліфікація – «Філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика, переклади), перекладач з української та російської мов, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, бібліограф».
-Старший викладач кафедри української та іноземних мов ОДАУ, 2020 р. – по теперішній час.
Кошик для покупок