Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Розмір плати за підвищення кваліфікації у Одеській міжнародній академії орієнтовно становить біля 3000 грн/чол і розраховується під час формування груп за наступними критеріями:

Показники

Показник

Кількість слухачів за формою, терміном та видом навчання, у тому числі:

 

форма навчання, вид навчальної програми і термін навчання

 

Кількість груп, у тому числі:

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

Середня чисельність слухачів у групі

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

Кількість годин, які оплачуються викладачам, у тому числі:

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

Середньорічна кількість слухачів за приведеним контингентом, у тому числі:

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

Науково-педагогічний персонал

 1

Фонд оплати праці штатних працівників

 

Фонд посадових окладів

 

кількість місяців, у яких до навчального процесу залучені штатні працівники

 

середня кількість ставок на місяць

 

кількість годин до оплати штатним працівникам

 

середньозважений розмір посадового окладу

 

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

 

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

Фонд погодинної оплати праці

 

кількість годин за погодинною оплатою

 

середньозважений розмір погодинної оплати

 

Адміністративний персонал

 2

Фонд оплати праці штатних працівників

 

Фонд посадових окладів

 

кількість місяців, у яких до навчального процесу залучені штатні працівники

 

середня кількість ставок на місяць

 

середньозважений розмір посадового окладу

 

обов’язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

 

інші виплати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

3

Нарахування на оплату праці

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів тощо

 

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

 

придбання господарських товарів

 

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

5

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

послуги зв’язку, Інтернет

 

послуги сторонніх фахівців

 

послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання, техніки

 

експлуатаційні послуги

 

інші витрати, пов’язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

6

Видатки на відрядження

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

кількість відряджень

 

кількість осіб

 

середні витрати 1 особи на 1 відрядження (добові, проїзд, проживання)

 

7

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

8

теплопостачання

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

кількість спожитих одиниць

 

тариф за одиницю

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

норма споживання на 1 слухача на день

 

9

водопостачання та водовідведення

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

кількість спожитих одиниць

 

тариф за одиницю

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

норма споживання на 1 слухача на день

 

10

електроенергії

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

кількість спожитих одиниць

 

тариф за одиницю

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

норма споживання на 1 слухача на день

 

11

природного газу

 

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

кількість спожитих одиниць

 

тариф за одиницю

 

кількість днів споживання (людино-днів)

 

норма споживання на 1 слухача на день

 

Усього витрат

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача за приведеним контингентом, у тому числі:

 

форма навчання та вид навчальної програми

 

Середні витрати на 1 слухача, у тому числі:

 

форма навчання та вид навчальної програми