Штатний розпис

ОДЕСЬКА МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ

№ з/п Назва посади та структурного підрозділу Кількість штатних посад Тарифний розряд
Адміністративно-управлінський персонал
1 Ректор, професор, д.вет.н. 1 24
2 Проректор з навчальної, виховної та наукової роботи 1 24-5%
3 Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків 1 24-5%
4 Проректор з господарської та правової роботи 1 24-5%
5 Декан 1 22
  Разом 5  
Професорсько-викладацький склад
1 Зав кафедри, професор 2 21
2 Професор 1 20
3 Доцент 2 19
4 Асистент 1 16
  Разом 6  
Ветеринарний факультет
1 Методист 1 категорії 1 5
2 Лаборант 2 6
3 Зав лабораторією 1 11
  Разом 4  
Інші категорії працівників
1 Вчений секретар 0,5 16
2 Фахівець з роботи ЄДЕБО та забезпечення якості освіти 0,5 10
3 Секретар ректорату 1 5
4 Юрисконсульт 1 категорії 0,5 9
5 Начальник відділу з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та охорони праці 1 11
6 Начальник відділу кадрів 0,5 10
7 Головний бухгалтер 1 24-10%
8 Начальник планово-фінансового відділу 0,5 13
9 Діловод (канцелярія+архів) 0,5 5
10 Завідувач бібліотекою 0,5 15
11 Головний інженер 0,5 12
12 Технік 1,5 5
  Разом 8,5